Vrijwilligers bedankt!

Zoals veel verenigingen, stichtingen en sportclubs kan ook een geloofsgemeenschap niet zonder haar vrijwilligers. Samen dragen we onze parochie. Om de vrijwillig(st)ers te bedanken voor al hun inzet, wordt er in de diverse kernen van onze parochie een vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Deze wordt georganiseerd door de torengroep, op een door hen gekozen tijdstip en wijze.

Op de eerste zondag van september viert de geloofsgemeenschap van Son en Breugel het patroonsfeest van haar kerk, het feest van de heilige Genoveva. Daarna worden de vrijwilligers bedankt met een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. De feestelijkheden beginnen om 9.30 uur met de eucharistieviering m.m.v. het Genovevakoor Son en Breugel.