Hoogfeest Maria tenhemelopneming

Maandag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Dan is er een feestelijke Eucharistieviering om 19.00 uur in de Genovevakerk in Son en Breugel. De zang wordt verzorgd door het vakantiekoor.