Eucharistische Aanbidding 6 augustus

Vrienden in Christus,

Aanstaande zaterdag 6 augustus, zal op het feest van de Gedaanteverandering van de Heer in de St. Antoniuskerk te Nijnsel (Lieshoutseweg 9a) ter eerherstel aan het Onbevlekte Hart van Maria weer de devotie van de Eerste Zaterdag worden gehouden. Deze zaterdag zal iets anders worden ingevuld dan u gewend bent. De Eucharistische Aanbidding zal starten op zaterdag na de H. Mis van 7.00 uur ‘s ochtends en voortduren tot de H. Mis van 19.00 uur ‘s avonds. Om 15.00 uur zullen gezamenlijk het kroontje van de goddelijke barmhartigheid en de Rozenkrans worden gebeden. Voor de biecht kunt u de aanwezige priester aanspreken. Gods rijke zegen over u allen!

Pastoor Bryan van de Mortel,
Kapelaan Pieter Zimmermann (die zich in gebed met u zal verenigen vanuit Krakau, Polen)

PS. Het wordt op prijs gesteld als u zich via onderstaande link inschrijft voor één of meerdere uren van Aanbidding, maar voet u zich daartoe niet verplicht.

https://forms.gle/o9tmFCx4YgSCYe4L8