Waarnemend pastoor

Afgelopen vrijdag 1 juli is in alle stilte een overgang geweest waar de meeste parochianen toch wel van gehoord hebben. Per 1 juli ben ik door de bisschop immers benoemd tot waarnemend pastoor van de heilige Odaparochie. Na drieënhalf jaar in deze parochie gediend te hebben als kapelaan is het mooi om in de inmiddels vertrouwde omgeving werkzaam te blijven. Het maakt de stap naar het pastoorschap ook aangenamer juist omdat ik de gemeenschap van onze parochie goed heb leren kennen.

Het mag betekenen dat ik al snel samen met het pastorale team, het parochiebestuur en u allen kan kijken naar de opbouw en ook het voortbestaan van onze parochie in de toekomst. Vooral de bereidwilligheid van de jongere generaties christenen om ook werkelijk actief en gelovig betrokken te raken is een uitdaging voor onze levensvatbaarheid als gemeenschap. Tegelijkertijd mogen we weten dat het de Heer is die alles ten goede leidt en dat de persoonlijke ontmoeting met Hem die voortkomt uit een geloofservaring aan de basis staat van deze betrokkenheid. Mensen moeten geraakt kunnen worden door de persoon van Jezus Christus.
Ik heb gemerkt dat voor velen de term waarnemend pastoor wat verwarrend is. Het is eigenlijk slechts een juridische term uit het kerkrecht dat normaal gebruikt wordt om een priester van buiten de parochie tijdelijk aan te stellen in afwachting van een nieuwe pastoor. Zo is onze hulpbisschop het afgelopen jaar dan ook waarnemend pastoor geweest van onze Odaparochie. Met een chic woord heet dat dan officieel “Administrator”. De waarnemend pastoor heeft eigenlijk alle bevoegdheden, rechten en plichten als een “gewone” pastoor. Juist ook om de “vacante” parochie qua bestuur draaiende te kunnen houden.

Mijn eigen benoeming tot waarnemend pastoor heeft echter een andere betekenis. Het is geen tijdelijke benoeming, geen “pastoorsstage”, om over een tijdje pastoor benoemd te worden in een andere parochie. Het is geen tijdelijk passen op de “winkel” totdat er echt een andere “gewone” pastoor wordt benoemd. Het is bedoeld als een tussenfase, een puur juridische structuur, terwijl voor de gewone parochiaan helder mag zijn; er is voor de komende jaren een nieuwe pastoor in ons midden. Nou ja, nieuw… de persoon die er achter die titel schuilgaat is dezelfde als de kapelaan die u de afgelopen jaren heeft mogen ontmoeten.

B. van de Mortel, waarnemend pastoor