Doopsel op latere leeftijd

Of het nu komt door de coronaperiode of omdat ouders er niet vaak meer aan denken; het secretariaat heeft de laatste periode een aantal keer de vraag gekregen of oudere kinderen gedoopt kunnen worden. Een volmondig “ja” is daarop het antwoord; ieder mens van pasgeboren kind tot zelfs een mens op hoge leeftijd kan gedoopt worden.

Eeuwenlang is de kinderdoop van pasgeboren kinderen een bekend fenomeen. Het doopsel maakt het kindje ook werkelijk tot aangenomen kind van God, een volgeling van Jezus dat mag binnentreden in de gemeenschap van de Kerk. Bij het nieuw ontvangen leven mogen wij de Heer dankbaar zijn om het wonder van een nieuw kind en het is een goed gebruik om ze bij gelegenheid te brengen onder Gods bescherming. Het doopsel is namelijk niet slechts een ritueel; het is een sacrament; door het zichtbare teken dat gesteld wordt grijpt God op onzichtbare wijze in. De begieting met doopwater onder aanroeping van God Vader, Zoon en heilige Geest mag werkelijk een nieuwe geboorte zijn als christen, als kind van God. We krijgen vanaf dat moment een bijzondere geestelijke band met God; die ons geloof versterkt en verdiept; ons bijstaat in ons leven en helpt te volharden in de weg van het goede.

Het doopsel kan echter ook op latere leeftijd worden ontvangen. Tot aan de communieleeftijd is er voor de ouders de gebruikelijke voorbereiding. Vanaf het zevende jaar, ongeveer communieleeftijd, kunnen de kinderen zelf deelnemen aan een voorbereiding eventueel in combinatie met de voorbereiding voor de eerste communie.

Wil men als ouder kind of als volwassene het doopsel ontvangen dan wordt je als catechumeen; als geloofsleerling binnengeleid in het geloof. Zoals in de oude Kerk zien we ook in onze tijd steeds meer dat het aandeel doopsels van volwassenen toeneemt. Mensen die christen willen worden ontvangen dan op een bepaald moment de volledige initiatie; zij ontvangen dan alle drie de sacramenten; Doopsel, Vormsel en Eucharistie in een enkele viering. Volwassenen worden bij uitstek door de bisschop in de kathedraal tijdens de paasnacht opgenomen in de Kerk. Toch is ook de opname in de lokale gemeenschap op een ander moment een mogelijkheid.

Het doopsel wordt ook wel de poort van Gods genade genoemd. Het christenzijn; het binnentreden in het christelijk geloof is inderdaad een verrijking van ons leven. In de stap die wij zetten treedt de Heer ons liefdevol tegemoet en wij ontvangen zijn liefdevolle steun voor de rest van ons leven.