H. Genoveva begraafplaats

De Parochie H. Oda houdt zich aan de wettelijke regelgeving met betrekking op de Wet op de Lijkbezorging, wat betekent dat voor de locatie St Genoveva te Breugel op basis van artikel 5 lid 4 er geen dubbeldiepe graven meer aangeboden kunnen worden.
De aanleiding hiervoor is het grondwaterpeil en de bepaling dat graven zich ten minste dertig centimeter boven het gemiddeld hoogste grondwaterstand moet bevinden.
De inventarisatie van het grondwaterpeil zal toekomstig in kaart worden gebracht.

De Tarievenlijst 2022 wordt hierop aangepast. Toegevoegd wordt een dubbelbreed graf voor de 1e lijn familieleden met grafrechten en onderhoud voor 20 jaar voor € 1720,00.
Voor al toegezegde reserveringen voor dubbeldiepe graven wordt in overleg een passende oplossing getroffen.