Mariamaand: van de nacht van de St. Jan tot de Rosary rally.

Door B. van de Mortel, kapelaan

Het is meimaand Mariamaand; in vele parochies van ons bisdom zijn er allerlei activiteiten georganiseerd om Onze Lieve Vrouwe te eren; en om zelf ook te genieten van deze mooie devoties, want wij mogen als mens, als persoon ze ook echt beleven.

De Sint Jan draait op volle toeren. De Zoete Moeder is als vanouds door de straten gedragen, de bedevaartsmissen lopen vol en er is een heuse nacht van de St. Jan in het weekend van 28 en 29 mei. Ook andere Maria-oorden hebben hun eigen activiteiten. In onze eigen parochie hebben we in de Kuilen in Breugel een mooie openluchtmis gevierd en hebben we op de donderdagavonden een klassiek Marialof in de Genovevakerk om 19.30 uur. Op Hemelvaartsdag is er ook om 11.00 uur als vanouds een openluchtmis bij de Mariakapel op de Beverlaan is Son.

Een ander wat meer wereldkerkelijker initiatief staat gepland op zaterdag 4 juni in Eindhoven. Ook al is de maand juni begonnen die in het teken staat van het heilig hart van Jezus; Maria wordt niet terug in een zijkapel gezet. Jezus en Maria slaan de handen ineen. Radio Maria organiseert namelijk een 2e editie van een internationaal evenement bij het radiomonument in het stadswandelpark in Eindhoven; een zogenaamde Rosary rally waarbij gelovigen uit vele streken en van vele nationaliteiten samenkomen om gezamenlijk te bidden voor Kerk en wereld. De gebedsbijeenkomst wordt gehouden tussen 15;00 uur en 16;00 uur en is een goede manier om andere gelovigen uit andere contexten te ontmoeten. Het laat zien dat wij als christenen deel uitmaken van een groter geheel; een wereldkerk waarin wij allemaal onze plaats mogen hebben.

Gezamenlijk kerkzijn, gezamenlijk bidden rondom onze Moeder; het mag ons doen beseffen dat we er nooit alleen voor staan en dat we deel mogen uit maken van een groter geheel waarin wijzelf gedragen mogen worden en elkaar ook dragen in gebed, vriendschap en geloof. Maria verbindt op alle plaatsen.