Pinksteractie 2022

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2022?

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt: tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Dick Zwarthoed bijvoorbeeld helpt Congolese straatjongeren aan een vakopleiding. Missionair werker Frans van Kranen is coördinator van twee opvanghuizen voor uit huis geplaatste kinderen in Brazilië. Pater Dick, Frans en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er – samen met u – voor hen.

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn. Ze bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten, de premie voor de AOW, maar ook vakantiegeld. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen.

Natuurlijk willen we als Odaparochie de Pinksteractie ondersteunen. Daarom is de collecte die met Pinksteren in onze kerken wordt gehouden geheel bestemd voor dit goede doel. Als u wilt kunt u uw gift ook rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer van WNM: IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11. Namens de Nederlandse missionarissen: Hartelijk dank!