Bryan van de Mortel tot waarnemend pastoor benoemd

In mei 2021, inmiddels een jaar geleden, dat de Heilige Odaparochie werd verrast met het vertrek van pastoor Robert van Aken. Bij de aankondiging van zijn vertrek door bisschoppelijk gedelegeerde Peter de Vries, werd medegedeeld dat er naarstig gezocht zou worden naar een nieuwe pastoor. In een gesprek dat het parochiebestuur in januari jl. met bisschop Mgr. De Korte had, werd dit nog eens bevestigd. Een benoeming zou zeer waarschijnlijk in de zomer zijn beslag krijgen, zo werd door hem aangegeven.

Onlangs is het parochiebestuur van de H. Odaparochie op de hoogte gesteld van de benoeming van kapelaan Bryan van de Mortel per 1 juli a.s. tot waarnemend pastoor van de Odaparochie. De waarneming loopt over een periode van 2 tot 3 jaar. In deze  periode zal hij toetreden tot de pastoorsklas van het bisdom om zicht te krijgen op de vele aspecten die de functie van pastoor kenmerkt.

Met de benoeming van kapelaan Bryan van de Mortel tot waarnemend pastoor heeft het parochiebestuur m.i.v. 1 juli aanstaande een nieuwe voorzitter. Hiermee vervalt de waarneming van Mgr. Mutsaerts. 

De bezetting van het pastoraal team blijft met deze interne benoeming ongewijzigd. Naast de waarneming door Bryan van de Mortel functioneren de diakens Wilchard Cooijmans en Peter Buijs en catechist Sannie de Rooij. 

Bryan van de Mortel werd na zijn priesterwijding op 26 mei 2018 op 1 februari 2019 benoemd tot kapelaan van de H. Odaparochie. Nu ruim drie jaar later volgt de benoeming tot waarnemend pastoor. Het parochiebestuur feliciteert hem met deze benoeming en rekent op een goede en constructieve samenwerking waarmee we een parochiegemeenschap creëren waarin iedere parochiaan zich gehoord en gezien voelt en warmte, vitaliteit en inspiratie ervaart.