Komt u naar de informatieavond ‘GOED omgaan met dementie’? 

Als Parochiële Caritas Instelling ‘De Goede Herder’ (PCI) nodigen we iedereen van harte uit voor een belangrijke informatieavond.

Steeds meer mensen hebben het of krijgen ermee te maken; dementie. Dit betekent dat er in elke wijk, in iedere straat wel iemand leeft met dementie. Wat kunt u voor deze mensen en hun naaste betekenen, hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen met dementie zolang mogelijk mee kunnen blijven doen?  

Wij gaan hier graag over in gesprek tijdens de informatieavond ‘GOED omgaan met dementie’.  
De avond is een initiatief van de gemeente Meijerijstad, die graag een bijdrage wil leveren aan een dementievriendelijke samenleving. Daarom organiseren ze deze avond vanuit de projectgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Sint-Oedenrode. Ook parochianen (en met name vrijwilligers) uit de andere kernen van onze parochie zijn van harte welkom.

Op deze avond zullen we stilstaan bij wat het betekent om dementie te hebben en hoe we de naasten kunnen ondersteunen. Wij nemen u mee door middel van uw en onze verhalen, delen onze kennis en geven tips hoe we “GOED” om kunnen gaan met dementie. 
 
De avond vindt plaats op dinsdag 17 mei van 19.30u – 21.30u (inloop vanaf 19.00u) in Parochiecentrum de Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 1 Sint-Oedenrode 
U kunt zich aanmelden door te mailen naar  of door te bellen naar 06-14329432.  

Wilt u graag een bijdrage leveren aan dementie vriendelijkheid in uw naaste omgeving? Dan verwelkomen wij u van harte op deze avond!

Namens de PCI en de projectgroep,
diaken Wilchard Cooijmans