Terugblik op kerstmis

Komende zondag, met het feest van de Doop van Jezus in de Jordaan, sluiten wij de kersttijd af. De kerstperiode is voor een parochie een belangrijk moment in het jaar. Velen zijn ‘in touw’  om het geboortefeest van onze Heer tot een groot feest te maken voor velen. Ook dit jaar was er in de aanloop naar het kerstfeest, tijdens de kerstdagen en rond de jaarwisseling veel activiteit in en rond de kerken van onze Odaparochie. Kerststalbouwers, bloemsiergroepen, poetsgroepen, koren, kosters, misdienaars en acolieten, lectoren, kerkwachters…………en nog zovele anderen hebben een helpende hand (of soms wel twee!!) toegestoken. Alleen door dit goede samenwerken van velen kunnen wij in onze kerken het mooie kerstfeest vieren. Mede namens de overige leden van het pastorale team en het parochiebestuur wil ik allen danken die, op welke wijze ook, hun bijdrage hebben geleverd. De kerstperiode die wij zondag afsluiten draagt als motto: ‘Kind van vreugde en vrede’. Dat uw bijdrage aan dit feest u  veel vreugde en vrede heeft gebracht.

Pastoor Vincent Blom