Paus met Nieuwjaar: gedenk je doopdag

Als goede voornemen voor het nieuwe jaar nodigt paus Franciscus uit de eigen doopdag te gedenken. Aan het begin van het jaar is het goed aan deze gebeurtenis in je leven terug te denken, zei de paus bij het Angelusgebed op Nieuwjaarsdag. De rond 100.000 mensen op het Pietersplein riep hij op om thuis de datum van de eigen doop op te zoeken en die in de toekomst in ere te houden. Het gaat erom het geschenk van het nieuwe leven dat aan dit sacrament verbonden is, nieuw te gedenken, aldus paus Franciscus. De doopdag is een bijzonder goede aanleiding God te bedanken.