Ik-denk-aan-jou steunpakketjes

In deze tijd van stijgende prijzen en de naderende winter met al zijn extra kosten denken we speciaal aan onze “65+ – ers” met lagere inkomens, die hierdoor extra worden geraakt.

We zien dat het deel van deze groep dat financieel in de knel komt steeds groter wordt. De stijgende prijzen voor energie en levensmiddelen spelen hierbij een belangrijke rol.
 
In samenwerking met het Armoedefonds zal de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van de H. Oda parochie medio januari aanstaande Ik-Denk-Aan-Jou steunpakketjes bezorgen bij ouderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
In Nederland leven naar schatting ruim 400.000 ouderen rond het sociaal minimum. Met de steunpakketjes willen we de ouderen deze winter een hart onder de riem steken.
Ieder pakketje bevat onder meer een Boodschappenkaart waarmee de oudere kan winkelen bij supermarkt en drogist.
In totaal hoopt het Armoedefonds in Nederland deze winter 7.500 steunpakketten uit te delen.
 
Meer informatie over deze actie en de mogelijkheden om een bijdrage te leveren vind je op www.armoedefonds.nl

Behoort u tot de doelgroep en herkent u zichzelf in de problematiek of kent u in uw omgeving een oudere die dit steuntje in de rug goed kan gebruiken? Stuur ons een e-mail of bel en we gaan er mee aan de slag. Het mailadres is: onder vermelding van PCI, telefonisch te bereiken onder nummer 0413-477741

Wilt u dit bericht doorgeven aan hen, voor wie deze informatie van belang kan zijn, maar die dit niet (kunnen) lezen. Het u vragen of hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op!