Vieringen in de Ritakapel in Boskant

Anderhalf jaar geleden gingen onze kerken op slot vanwege de coronapandemie. Dat duurde vrijwel de gehele veertigdagentijd en de hele paastijd. Met Pinksteren mochten we weer vieren, zij het met een kleine groep gelovigen. Langzaam maar zeker mocht er steeds weer wat meer, en mochten er ook meer mensen in de kerk komen, als ze maar op 1 ½ meter van elkaar bleven. Voor de Ritakapel in Boskant betekende dit, dat er nog steeds geen vieringen konden worden gehouden. Onlangs werd ook de 1 ½ meter-maatregel opgeheven. Daarom zal er vanaf woensdag 20 oktober in de Ritakapel weer wekelijks een eucharistieviering worden gehouden op woensdagavond om 19.00 uur. De ochtendmis van 9.00 uur in de Martinuskerk op woensdagmorgen komt daarmee vervallen.