Berkenstaete

‘Aan alles komt een einde’, is een bekende uitdrukking. Dat geldt voor fijne dingen als een vakantie of een feestje. Anderzijds telt het ook voor een vervelende vergadering, een griepje of een gewoon een rotdag. Vanaf 1 november gaat dat ook op voor de vieringen op Berkenstaete die we als pastoraal team van de Odaparochie één keer in de veertien dagen verzorgden. De andere weken was de beurt aan het team geestelijke verzorging van de overkoepelende organisatie Archipel. Blijkbaar was de inbreng vanuit onze parochie nog een uitzondering binnen Archipel en het bestuur heeft besloten één lijn te trekken voor alle huizen die onder hun paraplu vallen. Voortaan verzorgen mensen van het team geestelijke verzorging van Archipel dus elke week de viering in Berkenstaete. Wij, vanuit de Odaparochie, vinden het jammer dat dit besluit werd genomen en hebben er ook nog tegen geprotesteerd, maar we zullen de beslissing van het bestuur moeten accepteren.

Overigens zijn de rooms katholieke bewoners van Berkenstaete nog altijd gewoon parochiaan van de Odaparochie. Voor het sacrament der zieken kunnen ze dus als vanouds een beroep doen op de parochie, aangezien dit sacrament alleen door een priester kan worden toegediend. Ook als mensen de ziekencommunie willen ontvangen, of gewoon een keer bezoek willen ontvangen van iemand van het pastoraal team, kunnen ze dat doorgeven aan het secretariaat van de parochie (0413-477741).