Kerstpakketten-acties: bedankt aan alle gulle gevers!

Naar aanleiding van de kerstpakketten acties die in onze kerken werden gehouden, ontvingen we de onderstaande reacties:

Son en Breugel:
De leden van de kerstpakketten groep willen alle mensen van harte bedanken, die het mogelijk hebben gemaakt om deze actie weer te laten slagen! Ruim 120 gezinnen of alleenstaanden zijn weer verrast met een prachtig pakket!

Sint-Oedenrode:
Namens alle cliënten van de Voedselbank Sint-Oedenrode heel hartelijk bedankt voor de geweldig opbrengst van de kerstactie. Er zat enorm veel in!