Avond van het licht

In het afgelopen anderhalf jaar waren er vele overledenen te betreuren in Sint-Oedenrode en omgeving als gevolg van Covid-19. Zonder moeite kan iedereen zich de beelden en verhalen uit deze periode herinneren. De pijn, het verdriet en het gemis van de vele dierbare mensen, gestorven aan de gevolgen van Covid-19, is onuitwisbaar in onze herinnering achter gebleven.

Een jaar geleden waren er initiatieven om te komen tot een grote herdenkingsbijeenkomst voor al deze overleden mensen. Verdriet moet immers verwerkt kunnen worden. Aangescherpte maatregelen maakte het doorgaan van deze herdenking onmogelijk. Echter vele signalen maken duidelijk dat de behoefte aan een herdenking bij veel mensen nog steeds heel groot is. Nu de beperkende maatregelen zijn opgeheven wordt de draad weer opgepakt om tot een herdenkingsbijeenkomst te komen.   

Op zaterdag 30 oktober organiseren de RK parochie Heilige Oda en de Protestantse Gemeente in Sint Oedenrode en Son en Breugel,  in samenwerking met Uitvaartverzorging Kuis en Wilma van Casteren een herdenking voor deze overledenen. Ook worden de andere gestorvenen van het afgelopen jaar herdacht. De herdenking op 30 oktober om 19.00 uur, waarbij iedereen welkom is, zal een algemeen karakter dragen. Er zullen sprekers zijn namens de gemeente Meierijstad, de zorgverleners, nabestaanden en de kerken. Koor Polyhymnia zorgt voor stemmige muziek.

De herdenking zal ook te volgen zijn via een live stream op televisie middels https://youtu.be/U6k2gRXs0Ew

Na de herdenking rond 19.45 uur wordt op het kerkplein aan iedereen, ook aan degenen die niet in de kerk kunnen zijn, een kaars uitgereikt. Het licht van een kaarsje,  symbolisch  voor troost, geborgenheid en geluk kan men plaatsen op het graf van een dierbare of mee naar huis nemen. Ook kan men de brandende kaars plaatsen bij een tijdelijke Covid-herdenkingsplaats bij de Calvarieberg op het kerkhof.   Voor deze gelegenheid is het kerkhof achter de kerk, net als andere jaren,  stemmig verlicht met heel veel kaarsjes en fakkels. Het kerkhof blijft deze avond tot 21.00 uur open voor ontmoeting, een kop koffie te drinken in rouwcentrum Kuis of om stil in gedachten bij een dierbare overledene te zijn. 

Gelet op de huidige Covid-maatregelen en omdat de herdenkingsdienst geen kerkdienst is,  zijn wij verplicht om bij de ingang van de kerk te vragen naar een geldig corona-toegangsbewijs

U bent meer dan van harte uitgenodigd.