Missio Wereldmissiemaand 2021

Op 24 oktober is het Missiezondag. Onder het motto ‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben’ (Handelingen 20) richt Missio dit jaar de aandacht op de Republiek van Guinee in West-Afrika. “We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen”, alsdus paus Franciscus.

Missio steunt in de Wereldmissiemaand in het bijzonder de zusters van de congregatie ‘Dienaressen van Maria, maagd en moeder’ in Guinee. Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte van Missiezondag (23 en 24 oktober) of stort uw bijdragen op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v.. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.