Mistijden vanaf 1 september

Beste parochianen,

Net voor het begin van de zomervakantie kreeg pastoor van Aken een nieuwe benoeming als pastoor en deken van Tilburg. Per 1 juli heeft hij onze parochie verlaten. Omdat het aantal weekendvieringen in de zomervakantie al was teruggebracht tot één mis per kerk was het mogelijk om dit schema in juli en augustus aan te houden. Het vereist tussen de twee missen op zondag wel wat kunst- en (bijna letterlijk) vliegwerk van de dienstdoende priester.

Nu moeten we vooruit kijken naar de komende maanden. Vanuit het bisdom is er nog geen bericht dat er op korte termijn een nieuwe pastoor wordt benoemd. Daarom is kapelaan van de Mortel voorlopig de enige priester binnen het team. Naast missen in de drie kerken van de Odaparochie, verzorgt het pastorale team ook elke twee weken de viering op zaterdagmiddag in Berkenstaete in Son en Breugel.

Dit heeft ons doen besluiten om ook na de vakantie door te gaan met drie missen in het weekend, waarbij de mis in de Genovevakerk een half uur vervroegd wordt. Zo kan ook de mis in de Genovevakerk waardig worden gevierd en is er voldoende tijd om daarna door te gaan naar de Martinuskerk. Wanneer er een nieuwe pastoor is aangesteld, zullen we de mistijden opnieuw bekijken. Door de week blijven de mistijden zoals in de vakantie: maandag, woensdag en vrijdag om 9.00 uur en dinsdag en donderdag om 19.00 uur in de Martinuskerk.

Samenvattend ziet het schema er dus vanaf 1 september voorlopig als volgt uit:

zaterdag          16.00 uur        Berkenstaete (elke twee weken)
zaterdag          19.00 uur        Antoniuskerk
zondag              9.30 uur         Genovevakerk
zondag            11.00 uur        Martinuskerk
maandag          9.00 uur         Martinuskerk
dinsdag           19.00 uur        Martinuskerk
woensdag         9.00 uur         Martinuskerk
donderdag      19.00 uur        Martinuskerk
vrijdag               9.00 uur         Martinuskerk

We begrijpen dat dit van iedereen weer het nodige vraagt, maar we denken op deze wijze toch in alle drie de parochiekerken op waardige wijze de eucharistie te kunnen blijven vieren. We hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

kapelaan Bryan van de Mortel en diaken Wilchard Cooijmans