O Roma felix; Gelukkig Rome

Door kapelaan Bryan van de Mortel

Het begin van juli kan ervoor zorgen dat de vakantiekriebels al beginnen te komen. Een zomer in het vooruitzicht; ontspanning; zon; zee of misschien cultuur opsnuiven in een ander land. Velen hebben er zin in.
In kerkelijke kringen is vanouds het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus (29 juni) een moment waarop bepaalde activiteiten worden afgesloten en de zomerperiode een aanvang neemt. Vaak om weer van start te gaan rond het feest van Maria geboorte (8 september). Petrus en Paulus zijn de twee belangrijkste apostelen van de Kerk van Rome; ze zijn als het ware de zuilen van dit centrum van de wereldkerk zoals de broers Romulus en Remus dat waren als stichters van diezelfde heidense stad.
Met de feestdag van deze twee apostelen eren wij twee enthousiaste mannen die in de 1e eeuw hun roemrijke marteldood in Rome hebben gevonden na een leven van verkondiging en getuigenis; Petrus werd omgekeerd gekruisigd en Paulus met het zwaard onthoofd. De feestdag brengt ook onze band als lokale christelijke gemeenschap tot uitdrukking met de stad waar alle kerken van de wereld op gericht zijn. We mogen ons namelijk verenigd weten met de bisschop van Rome, paus Franciscus. De opvolger van Petrus is het zichtbare principe van eenheid in onze Kerk.
Die band met Rome kan nu met de aanvang van de zomer heerlijke beelden oproepen aan een mooie vakantie aldaar; althans op een ander moment in het jaar, want juli en augustus zijn niet bepaald aantrekkelijke maanden om deze stad te bezoeken. Het heerlijke weer, de cultuur, de gastronomie van deze eeuwige stad kan ons helemaal in de stemming brengen van vakantie; een verpozen in ruststemming om op krachten te komen voor het komende werkjaar.
Het hoogfeest van Petrus en Paulus kan vanwege de band met Rome de vakantiestemming misschien in ons wakker roepen. Tegelijkertijd worden wij ook herinnerd aan het glorierijke verleden van die stad die juist is zoals ze is dankzij de moedige levensovergave van deze mannen. Een oude hymne brengt ons die realiteit helder voor ogen: Gelukkig Rome, zo door ’t heerlijk bloed gewijd, *hoe geeft dit vorstenpaar u glans en heerlijkheid. Gij overtreft, gekleed in ’t purper van hun bloed * al wat de wereld biedt aan pracht en overvloed.