Pastoor Robert van Aken krijgt andere benoeming

Pastoor Robert van Aken verlaat per 1 juli aanstaande onze parochie. Hij is per die datum benoemd tot pastoor van de parochie de Goede Herder in Tilburg-Zuid en tot deken van het dekenaat Tilburg-Goirle. Het bisdom heeft dit besluit afgelopen week medegedeeld aan het parochiebestuur dat teleurgesteld heeft gereageerd. De benoeming van een nieuwe pastoor zal nog even op zich laten wachten. Pastoor Robert vindt twee en een half jaar in de Odaparochie veel te kort. De coronatijd heeft er een intense wending aangegeven. Hij had het uitermate naar zijn zin en heeft veel vriendschappen gesloten en heeft, net zoals de rest van het pastoraal team, met veel families een intense band gekregen door de pijn die Corona met zich mee bracht. Naar eigen zeggen: een prachtige parochie met open mensen en een fijne omgeving. Wij feliciteren hem met zijn nieuwe benoeming en hopen op een bekwame opvolger.  
Wij houden u van verdere ontwikkelingen via de lokale kranten en de website op de hoogte.