Proficiat met je vormsel!

Veel is er niet doorgegaan dit jaar, maar het Vormsel is daaraan mooi ontsnapt. Met de planning voor het schooljaar 2020/2021 hadden we er al rekening mee gehouden dat het niet slim zou zijn om te mikken op een datum in november, zoals we gewend zijn. Daar hadden we geluk mee. Met de kleine versoepeling naar 60 kerkgangers en een niet te grote groep vormelingen, kon het Vormsel mooi doorgaan op de geplande datum: zaterdag 22 mei, de vooravond van Pinksteren. Pastoor Robert van Aken kreeg van bisschop de Korte de volmacht om het sacrament van het vormsel toe te dienen aan de negen vormelingen uit onze parochie; allemaal meisjes deze keer. Het zijn Eline Hellings, Lara der Kinderen, Marit Keeren, Amy Verbakel, Imke Aarts, Amber Walter, Sophie van der Tuuk, Julia van de Laar en Lien van de Sande. Het was een mooie en inspirerende viering, waaraan alle vormelingen hun steentje hebben bijgedragen. We feliciteren hen en wensen hen toe dat de Geest van God hen altijd mag blijven bezielen; en we doen dat nadrukkelijk ook namens bisschop de Korte.

pastoraal team Parochie H. Oda