Mariamaand rozenkrans maand

Een jaar geleden is in een Poolse parochie, een rozenkransgroep ontstaan. Iedere week bad een groep mannen de rozenkrans in verschillende Maria kapellen in hun omgeving. Zij baden met de persoonlijke intenties van de aanwezigen, zongen, hadden bij elk mysterie een overweging en sloten af met een litanie. Dit initiatief is naar Nederland overgewaaid. Deze mannen groep bidt nu al in een parochie in Veldhoven en stellen voor om hetzelfde te doen in onze Odaparochie.
Zij nodigen u uit om met hen de rozenkrans te bidden op dinsdag 11 mei om 18.15 uur in de Martinuskerk. Van harte welkom!