Roepingenzondag: Online roepingenbijeenkomst zondag 25 april

Roepingenzondag
Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

Online roepingenbijeenkomst
In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch organiseert op roe­pingen­zon­dag 25 april 2021 een online bij­een­komst van 14.00 tot 15.30 uur. We gaan luis­te­ren naar het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde. Ze willen graag hun verhaal met ons delen.

Er is ruimte om vragen te stellen over wat is ver­teld maar ook over de eigen zoek­tocht. De bij­een­komst vindt op die zon­dag­mid­dag plaats van twee uur tot half vier. Om je aan te mel­den gelieve een mail te sturen met vermel­ding van je naam en reden van deelname aan:
Mochten er al vragen zijn, dan kunnen deze al gemaild wor­den naar het genoemde adres. Na aanmelding ont­van­gen de deel­ne­mers een link voor deelname.

Klik hier voor de flyer van de online roepingenbijeenkomst

Roepingsverhaal bisschop Gerard de Korte
Bisschop De Korte spreekt in onderstaand filmpje over zijn persoonlijke roepingsverhaal. Tegelijk doet de bisschop een oproep aan iedereen om na te denken over ieders persoonlijke roeping.

Open Dag
Op 22 mei hoopt het Sint-Janscentrum de deuren te kunnen openen voor een fysieke Open Dag. Om alvast een indruk te krijgen van het Sint-Janscentrum neem een kijkje op deze website voor de informatie en filmpjes over de priesteropleidingdiakenopleiding en de opleiding godsdienstwetenschappen.

Gebed om Roepingen
Heer Jezus Christus, op uw mandaat bidden wij tot de Vader:
“Heer van de oogst, zend nieuwe werkers in uw wijngaard!”
Alleen U kunt het mensenhart bewegen
om uw Zoon Christus na te volgen.
Alleen U kunt het geloof voeden in het hart van de mens,
dat de kracht geeft om alles achter te laten
en zich af te wenden van de betovering
van deze wereld van geld en goed.
Alleen U kunt aan de Kerk van dit uur
nieuwe priesters, diakens en religieuzen schenken.
Geef aan onze diocesane Kerk
moedige jonge mensen
met een sterk geloof,
die met heel hun leven zichtbaar teken zijn
van uw altijddurende heilzame aanwezigheid.
Schenk ons priesters die niets anders zoeken dan U te volgen
ten bate van de gemeenschap
in de bediening van uw Woord en sacrament.
Roep nieuwe diakens, die zich met de inzet van hun leven
werkelijk concreet bekommeren om de meest noodlijdenden.
Schenk aan jonge vrouwen en mannen onder ons
het verlangen zich aan U te wijden in het religieus leven
met charisma van een sterk gebedsleven.
Heer, wij vragen het U in onze huidige nood,
die U beter kent dan wij.
We bidden het U door Christus,
de éne Herder, die ons leidt naar U.
Wij vragen het U op voorspraak van Maria,
de Zoete Moeder van Den Bosch.
Amen

Klik hier voor het prentje van roepingenzondag