Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander

Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt: tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.

Zij zijn er altijd voor de ander

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen.

Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is.

Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er – samen met u – voor hen.

Samen voor onze missionarissen
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten, de premie voor de AOW, maar ook vakantiegeld. Daarnaast heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen doen voor noodgevallen.

Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat mensen aan je denken, ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een enorme geruststelling. Het is erg fijn een achterban te hebben.”
Pater Peter Daalhuizen

De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een specifieke hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd benaderen. Zo kreeg ik coronanoodhulp die ik heb gebruikt voor het aanschaffen van twee wastafels, zeep en dispensers voor de parochie.”
Susanne Beentjes

Natuurlijk willen we als Odaparochie de Pinksteractie ondersteunen, maar omdat er nog steeds geen gewone collecte wordt gehouden in de zondagsviering, vragen we u om uw gift rechtstreeks over te maken op het rekeningnummer van WNM: IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11.

U mag uw gift ook in een enveloppe in de collecteschaal doen, dan zorgt de Parochiële Caritas Instelling dat het geld wordt overgemaakt. Namens de Nederlandse missionarissen: Hartelijk dank!

www.weeknederlandsemissionaris.nl