Pastoor Robert van Aken gildeheer jubilerend Sint-Jorisgilde

Vijfentwintig jaar geleden, op zondag 21 april 1996 – twee dagen vóór het feest van Sint-Joris – herleefde in Sint-Oedenrode het Sint-Jorisgilde. Op die dag legden elk van de 17 kersverse gildebroeders in de Sint-Martinus-en-Odakerk hun gelofte van trouw af, waarna ieder de sjerp kreeg omgehangen. Blootshoofds, want hoeden hadden ze nog niet, maar al wèl een nog ongeoefend tamboer.

Die gelofte legden ze af ten overstaan van pastor Jos van den Bosch, de toenmalig ‘pastor Rodensis’. Jos was zelf gildebroeder geweest en had de herleving van één van de vijf vroegere Rooise gildes dan ook van harte ondersteund en er enthousiast medewerking aan verleend. Het was voor het Sint-Jorisgilde vanzelfsprekend hem te vragen de functie van ‘gildeheer’ op zich te nemen.

Binnen Brabants gildes bestaan – zoals in elke vereniging – diverse functies, maar die hebben daar een bijzondere naam. Zo is er een hoofdman (voorzitter), een deken-schrijver (secretaris), een deken-rentmeester (penningmeester), een tamboer, een vaandrig of vaandeldrager, en zo meer. De functie van ‘gildeheer’ is binnen de gildes echter tamelijk nieuw. Vanouds hebben de gildes zich verbonden gevoeld met de eigen parochiekerk, waar in ook vaak een gildealtaar van hun patroonheilige stond. De kerk vormde destijds letterlijk en figuurlijk het hart van de gemeenschap. In onze tijd hebben heel wat gildes aan hun relatie met de kerk op een andere manier uitdrukking gegeven: vaak wordt de pastoor gevraagd zich bij het gilde aan te sluiten in de rol van gildeheer, als adviseur en vriend van het gilde.

Pastor Jos van den Bosch was de eerste gildeheer van het herleefde Rooise gilde. Na diens vertrek naar Gemert, is pastoor Vincent Blom bereid gevonden gildeheer te worden. Toen het Sint-Jorisgilde vorig jaar pastoor Robert  die vraag stelde, volgde meteen een enthousiaste reactie.

Op vrijdag 23 april, de feestdag van Sint-Joris, wordt pastoor Van Aken, tijdens een speciale eucharistieviering, geïnstalleerd tot gildeheer. Vanwege de coronacrisis  wordt het aantal   kerkgangers tot 30 beperkt. Naast de gildeleden en hun partners, is er dus helaas geen ruimte voor andere belangstellenden. De viering is hieronder terug te kijken.