Heiligen in de passietijd

We zijn alweer behoorlijk gevorderd in de Veertigdagentijd. Vanaf de vijfde zondag kunnen we een bepaald keerpunt in de liturgie ervaren. Zelfs in zo’n veertig dagen kunnen we behoorlijk bezig zijn met onszelf. We ontvangen vol goede moed een askruisje en worden bemoedigd om samen nieuwe voornemens te maken. Wat kan ik allemaal doen om een beter mens te worden voor God en mijn naasten? Na vijf weken kan er toch behoorlijk de klad weer in komen of zijn we misschien teruggevallen in de oude gewoontes. Vanaf de vijfde zondag verschuift die focus op onszelf meer direct naar Christus, de lijdende Heer. De Heer die zichzelf voor ons gegeven heeft door te sterven aan het kruis. Kruisdood die zal uitmonden in nieuw leven, in de verrijzenis met Pasen. De Goede Week die start met Palmzondag, de drie dagen van het Triduüm: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn dagen waarop we de kern van ons geloof mogen vieren. Het zijn de belangrijkste dagen van het jaar en kunnen heel intens op ons inwerken als wij er tijd voor vrij maken en ze ook allemaal meemaken. Christus staat in deze dagen centraal.

De focus op Christus alleen kan in deze tijd tot uitdrukking worden gebracht door ook alle devoties op een lager pitje te zetten. In de kerken kan dit zichtbaar gemaakt worden door alle kruis- en heiligenbeelden te bedekken met een paarse doek. We ontnemen ons het zichtbare uiterlijke om ons te richten op het innerlijke, de aller diepste kern. We richten ons in deze korte tijd alleen op Christus hoewel de heiligenverering natuurlijk niet in tegenstelling is met deze zogenaamde core business, deze focus op Christus in de zogenaamde passietijd, de tijd van het lijden van de Heer.

Ons helemaal losmaken van onze heiligen is zelfs ook in deze korte tijd moeilijk. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De heiligen horen er gewoon bij en kunnen ons ook dichter bij Christus brengen. De jaarlijkse novenen van Rita en Antonius komen er weer aan en kunnen soms deze liturgische tijden doorkruisen. Vanaf woensdag 24 maart gaat de Ritanoveen al van start. Vanwege Corona is de noveen op iedere woensdagavond verschoven naar de avondmis (19.00 uur) in de Martinuskerk. De Antoniusnoveen in Nijnsel laat nog even op zich wachten. Vanaf dinsdagochtend 13 april zal deze iedere week om 09.00 uur plaatsvinden. Het is goed om deze novenen levend te houden en toch het is ook goed om de heilige dagen van de Goede Week te beleven en te vieren omdat deze ons direct verbinden met de heilsdaden van de Heer.