Palmtakken inleveren

Voor de viering van Aswoensdag worden de oude palmtakjes van afgelopen jaar verbrand om de as te maken die op Aswoensdag wordt gezegend en opgelegd. U kunt de palmtakjes die u nog bijvoorbeeld thuis bij een kruisbeeld heeft hangen de komende week meenemen en achterlaten in een speciaal mandje in het portaal van de kerk.