Kerkbalans 2021

Beste mensen,

Aan het begin van dit jaar zou ik mij graag tot u willen richten om steun te vragen. Met aandacht vraag ik u onze Parochiegemeenschap te ondersteunen met een gift. De corona-pandemie heeft invloed op ieder van ons, moreel en financieel. Als pastoor ben ik trots op u omdat u ondanks alle moeilijkheden de moed erin blijft houden en elkaar blijft steunen en bemoedigen. Er zijn vele woorden van troost en nabijheid gesproken voor zovelen die het moeilijk hebben door het verlies van een dierbare of door eenzaamheid. Het is een hele eer om pastoor te mogen zijn in de mooie kernen van Son, Breugel, Olland, Boskant, Sint-Oedenrode en Nijnsel. Aan u zou ik ook mijn zorgen op financieel gebied met u willen delen.

Onze inkomsten zijn dusdanig afgenomen door de lockdown en het ontbreken van normale collectes. Tegelijkertijd zijn er grote investeringen nodig om een digitale beleving mogelijk te maken. Zo is ons YouTube kanaal belangrijker dan ooit. Hierop zenden wij onze livestreams en filmpjes uit. Iedere zondag kijken er, naast de aanwezigen in de kerken, vele mensen met ons mee. Investeringen in de vorm van camera’s, apparatuur en microfoons zijn dus nodig. Ook de normale en vaste kosten blijven onze aandacht vragen. Neem de kosten van een gewone zondagse eucharistieviering. Deze worden geraamd op 485 euro per viering, terwijl de collecte gemiddeld slechts 80 euro per viering opbrengt. Een dirigent en organist kost voor één viering gemiddeld 135 euro (uitvoering en repetitie bij elkaar gerekend), 200 euro aan verwarming en licht (lange aanverwarmtijd), 100 euro aan klein onderhoud, 50 euro aan kaarsen en misboekjes. Zoals u ziet kost een viering veel meer dan verwacht en dan zijn de overhead kosten niet eens meegenomen. Een beknopte samenvatting van onze inkomsten en uitgaven geven u inzicht in de financiën van onze Parochiegemeenschap.

De kerk is van grote betekenis voor de samenleving. Het is belangrijk dat onze gemeenschap blijft bestaan, niet alleen voor gelovigen, maar ook voor andersdenkenden.Zo zijn er in de afgelopen maanden voedselpakketten samengesteld vanuit onze kerken, een ‘Joris-boom’ mogelijk gemaakt zodat mensen hun dierbare konden eren, schoolbezoeken geweest, eenzame mensen bezocht, bezoeken in verzorgingshuizen georganiseerd, etc. etc. Zou u ons willen ondersteunen? Meer dan ooit hebben wij uw financiële hulp nodig. Zou u ons een geldelijke bijdrage willen doneren? Het rekeningnummer van de Parochie Heilige Oda is: NL88 RABO 0138 2040 71. Hier zijn wij heel blij mee! Heel veel dank voor uw steun!

Vriendelijke groet,

In corde Jesu,
Pastoor Robert van Aken