Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Op 2 februari vieren we de opdracht van de Heer in de tempel. Deze feestdag staat van vroeger uit bekend als het feest van Maria Lichtmis, omdat op die dag de kaarsen worden gewijd. U bent van harte uitgenodigd voor deze viering: dinsdag 2 februari om 19.00 uur in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode.

De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken ieder jaar gegeven op 3 februari. Het ritueel is vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.

De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Hij leefde rond het jaar 300 en was een arts die later tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Maar het was nog altijd de tijd van de christenvervolgingen. En omdat Blasius bleef getuigen van zijn geloof in Christus, werd hij na vele gruwelijke martelingen onthoofd. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken.
Op 3 februari, de liturgische feestdag van Sint-Blasius, wordt in veel katholieke kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen. De bedienaar bidt dan: ‘Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen; in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’. Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt verricht is afkomstig van de legende van een vrome vrouw die de gevangengenomen bisschop dagelijks in de kerker opzocht, hem te eten gaf en een kaars voor hem meebracht. Blasius zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven schenken. Als beloning zou de vrouw tegen ziekte gevrijwaard blijven. Ook in onze parochie bent u in de gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. Deze wordt gegeven na de eucharistieviering van woensdag 3 februari 19.00 uur in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. De Blasiuszegen wordt dit jaar met enige afstand gegeven, en u wordt verzocht een mondkapje te dragen.