In memoriam diaken Johan van Gemert

Op vrijdag 4 december 2020 overleed te Gemert diaken Johan van Gemert. Johan was emeritus diaken van de parochie Heilige 3-Eenheid te Gemert-De Mortel.
Diaken van Gemert is geboren in Vught op 15 maart 1945 en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 25 september 1993. Na zijn wijding was hij werkzaam in de parochies H. Clemens en Sint Andries te Nuenen van 1993 tot 1995.
Per 16 oktober 1995 werd hij benoemd tot diaken van de parochie Gemert-Kern, welke per 1 januari 2008 fuseerde met de parochie H. Antonius Abt te De Mortel tot de parochie Heilige 3-Eenheid.
Per 1 maart 2010 werd hem wegens emeritaat eervol ontslag verleend.
Na zijn emeritaat heeft hij zich binnen onze parochie ingezet, met name in de Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son. Hij was betrokken bij de peuter- en kleutervieringen, doopte regelmatig, ging voor in de vieringen in Berkenstaete, was contactpersoon naar de Sinti en zette zich met hart en ziel in voor Kerstpakkettenactie, totdat vorig jaar vanwege zijn gezondheid niet langer mogelijk was.

Moge hij rusten in vrede!