Overlijden diaken Hans Beks

Op 5 november jl. is te Veghel Hans Beks overleden, diaken van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek en Donk (Laarbeek). Diaken Beks is geboren in Vught op 10 juni 1951 en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 7 november 2015. In voorbereiding op zijn diakenwijding heeft hij een jaar lang stage gelopen in onze Odaparochie en was hij vooral nauw betrokken bij de oprichting van de Parochiële Caritas Instelling. Na zijn wijding werd hij per 1 december 2015 benoemd tot diaken van de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout (Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout) waar zich, naast de liturgie, bijzonder inzette voor de minderbedeelden in en buiten de parochie. Samen met zijn vrouw bleef hij echter ook verbonden met de Odaparochie. Moge hij rusten in vrede!