Zondag van de armen

Enkele jaren geleden heeft Paus Franciscus de Werelddag voor de Armen ingesteld. Deze dag wordt gehouden op de 33e Zondag door het jaar, als voorbereiding op het feest van Christus Koning, die zich geïdentificeerd heeft met de geringe en arme mens en ons richt op werken van barmhartigheid. In onze parochie hebben we deze zondag verbonden met een collecte voor de armen in onze eigen omgeving. Via de Parochiële Caritas Instelling (PCI) “De Goede Herder” wil onze parochie mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. In de afgelopen jaren hebben we – met  uw steun – diverse mensen vooruit kunnen helpen.

We werken veel in stilte. De privacy van mensen vraagt dat van ons. Af en toe doorbreken we die stilte om stem te geven aan dit stukje van onze parochie waar wij, en dank zij uw giften ook u, Jezus ontmoeten in de kwetsbare mensen onder ons.

En mocht u zelf een beroep willen doen op de PCI, schroom niet om te bellen naar het parochiecentrum. We bekijken dan samen wat we voor u kunnen betekenen.

U kunt in contact komen met PCI “De Goede Herder” via het parochiekantoor: tel. 0413-477741 (maandag-vrijdag 10.00-12.00 uur) email:

Voor veel mensen mochten we een uitkomst bieden. We hopen dan ook dat u ons blijft ondersteunen! Samen kunnen we de naam “De Goeder Herder” recht doen. De kerkcollecte kan dit jaar helaas niet doorgaan vanwege alle coronamaatregelen. Daarom vragen we u een gift over te maken aan onze caritasinstelling: bank-rekeningnummer: NL08 RABO 0305 3651 26, RK Parochie H. Oda.

Bij voorbaat heel hartelijk dank!

Diaken Wilchard Cooijmans