Gedachtenis van alle overledenen

Al enkele jaren worden de overledenen in onze parochie op of rond Allerzielen herdacht tijdens een speciale “lichtjesavond” op het Martinuskerkhof in Sint-Oedenrode. Vanwege de vele slachtoffers van de corona-pandemie was er dit jaar voor gekozen om de plechtigheid een andere invulling te geven, in samenwerking met de gemeente Meierijstad, de protestantse gemeente en Uitvaartverzorging Kuis en Wilma van Casteren. Het is wrang dat door de opleving van hetzelfde Covid-19 virus deze bijeenkomst toch niet kan doorgaan.

Helaas kunnen we op dit moment nog niet zeggen hoe we dit jaar wel invulling gaan geven aan de gedachtenis van Allerzielen. We hopen u hierover over twee weken meer duidelijkheid te kunnen geven.