Aangepaste maatregelen

In de afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.
De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid. Zij hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert.

Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk:

  • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
  • Samenzang is niet toegestaan

Deze aanvullingen betekenen dat er vanaf heden maar 30 mensen in de Genovevakerk, de Antoniuskerk en de Martinuskerk kunnen komen, waardoor inschrijvingen noodzakelijk zijn. Voor de weekendvieringen dient u zich daarom aan te melden via de parochiebureaus van de betreffende kerken:

Sint-Oedenrode     donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur           0413-476455
Nijnsel                       donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur           0413 472615
Son                             donderdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur           0499 471266
Breugel                     donderdag en vrijdag tussen 11 en 12 uur           0499 847241

Bij het begin van de coronamaatregels is er in de Genovevakerk een extra viering ingelast op zaterdagmiddag om 17.00 uur. Omdat van deze gelegenheid nauwelijks gebruik wordt gemaakt, hebben het pastoraal team en het bestuur besloten deze viering vanaf oktober weer te schrappen. De enige viering in de Genovevakerk is vanaf 4 oktober dus op zondagmorgen om 10.00 uur.