Gedachtenis van de H. Franciscus of Werelddierendag?

De meeste mensen zijn tegenwoordig gewend te leven volgens de seculiere kalender van onze westerse landen. Het burgerlijk jaar begint op 1 januari, we vieren nationale feesten als Koningsdag en er zijn ook steeds meer thema-dagen die zowel nationaal als internationaal onze kalender steeds meer vullen. Er bestaat tegenwoordig een “Go Topless Day”, een roodharigendag, een “gezellige” burendag, (hangt af van de buren), en dus ook de Werelddierendag. Deze laatste is relatief oud, voor het eerst uitgeroepen op 4 oktober in 1929 onder invloed van het katholicisme.

De Kerk heeft al vele eeuwen een eigen kalender, die trouwens ook steeds uitgebreider is geworden. Ze viert op 4 oktober het feest van de H. Franciscus van Assisi. Hij is nog steeds een populaire heilige. Patroon van de ecologie, de planten en de dieren. Er zijn allerlei verhalen bekend van de in armoede en bedelende dierenvriend. Hij preekte tot de vogels en andere dieren dat ze God moeten prijzen door hun leven. De dieren leken naar men zegt, zelfs in zijn tijd, vaak gretiger in het horen van het Woord dan de meeste mensen, dus tja… er is niet veel nieuws onder broeder zon.

Op deze Werelddierendag worden wij uitgenodigd om terug te keren naar de bron en oorsprong. Het is goed om te denken aan het welzijn van de dieren, het is goed om je eigen huisdier een extra knuffel of koekje te geven, maar het is ook goed om die bijzondere figuur van St. Franciscus op deze dag wat beter te leren kennen die uiteindelijk zelf door zijn armoede en liefde voor de dieren verwijst naar de liefde van God voor schepping en schepsel.

Dit jaar valt Werelddierendag toevallig op zondag. De gelegenheid bij uitstek om iets sympathieks te organiseren. Wij leven als christenen midden in de wereld, maar wij mogen ook het kerkelijk leven met haar kalender blijven beleven. Op zondag 4 oktober willen wij u in de gelegenheid stellen om uw (huis)dier te laten zegenen. Na de Mis op het kerkplein van de Martinuskerk rond de klok van twaalf. Van harte aanbevolen om deel te nemen.