Geloof doen

Geloven heeft niet alleen te maken met bidden en samen komen om de eucharistie te vieren. Het moet ook handen en voeten krijgen in onze zorg voor onze naasten. In de kerk noemen we dat met een mooi woord diaconie. Omdat ook wij dat heel belangrijk vinden, willen we de diaconie in onze parochie gaan versterken.
Voor alle geïnteresseerden is er op dinsdag 13 oktober om 20.00 uur een informatieavond in de Antoniuskerk in Nijnsel. Embregt Wever, pastoraal werker voor diaconie en missie van ons bisdom, zal uitleggen wat diaconie allemaal inhoudt en hoe we daar ook zelf vorm aan kunnen geven.
Voor mensen die zich daadwerkelijk willen gaan inzetten, of mensen die misschien al jaren als vrijwilliger in de parochie werkzaam zijn, wordt er daaraan volgend een cursus gegeven van 7 bijeenkomsten. Deze cursus start op dinsdag 3 november en wordt wekelijks gegeven in het zaaltje bij de kerk van Nijnsel.

Een folder en uitgebreide brochure over de cursus kunt u vinden op deze pagina.

U kunt zich opgeven voor de informatiebijeenkomst en/of de cursus via het secretariaat van de parochie: .
Van harte nodigen wij iedereen uit tot deelname; om mee te denken, mee te doen en mee op te bouwen.

Parochiële Caritas Instelling “De Goede Herder”