Hoera, wij zijn er!

In de kerken van onze parochie ligt  een nieuw parochieblad! In het afgelopen jaar is een groep mensen bezig geweest met de vraag hoe wij de onderlinge verbondenheid in onze parochie kunnen versterken. Er zijn zoveel ontroerende verhalen, goede initiatieven en mooie mensen in onze parochie. Verhalen waar het enthousiasme vanaf spat, die aanstekelijk zijn en ons bemoedigen. Deze verhalen moet u gewoon horen! Vandaar een blad dat als doel heeft om de Oda-gemeenschap te versterken door interviews met vrijwilligers, nieuws vanuit het bestuur en pastoraal team, nieuws over het welzijn van enkele zieken parochianen en specifiek praktisch nieuws uit de verschillende kernen. Met de uitgave van dit blad wordt aan de behoefte beantwoord om de gemeenschap op te bouwen, naar elkaar toe te groeien en elkaar beter te leren kennen. Deze eerste uitgave gaat over wat de coronaperiode voor onze parochianen betekend heeft.

Waarom dan de titel ‘De Ekster’? Omdat onze patroon-heilige, Oda, doorgaans wordt afgebeeld met een Ekster in haar hand. Deze vogel is het beeld geworden van dit blad: het vliegt van kern naar kern en brengt goed nieuws! Nu is het nog wachten in welke uitgave uw eigen verhaal, stukje of mededeling komt te staan. Er is zoveel nieuws vanuit de werkgroepen en koren en er gebeurt zo ontzettend veel op de parochiebureau’s en in de torengroepen. Laat het weten en contacteer ons! De redactie bestaat uit zoveel mogelijk verschillende leden vanuit de kernen van onze parochie: Beate van Woerkens, Ad Louwers, Johanna van der Ven, Piet Slegers en Lambert Verhoeven. Als u dus nieuws heeft uit uw eigen werkgroep, hoe eenvoudig ook, of als u verslag wilt doen van uw pelgrimsreis of iemand kent uit onze parochie die iets bijzonders heeft mee gemaakt, of een nieuw initiatief onder de aandacht wilt brengen, bel dan naar één van de redactieleden. Zij komen graag bij u langs! De Ekster zal haar plaats vinden in de voorportalen van de kerken en na de vakantie maandelijks worden uitgebracht. Hoera, het vogeltje dat goede tijding brengt, komt aangevlogen! Ik wens u veel leesplezier toe en een fijne vakantie in goede gezondheid!

Pastoor Robert van Aken