Maandblad

Medio juli zal er achter in de kerken het nieuwe maandblad ‘de Ekster’ te vinden zijn. De Ekster is een nieuw blad voor kerkgangers en vrijwilligers met als doel om de Oda-gemeenschap te versterken door interviews met vrijwilligers, nieuws vanuit het bestuur en pastoraal team, nieuws over het welzijn van enkele zieken parochianen en specifiek praktisch nieuws uit de verschillende kernen. De Ekster bestaat naast de andere informatie kanalen van de parochie: facebook, parochiewebsite en de parochiepagina. Met deze stap wordt aan de behoefte beantwoord om gemeenschap op te bouwen, naar elkaar toe te groeien en elkaar beter te leren kennen. De titel ‘Ekster’ geeft dit doel prachtig weer: Onze patroonheilige Oda wordt doorgaans afgebeeld met een Ekster in haar handen. Deze vogel vliegt van kern naar kern en brengt goed nieuws! Wij zijn blij met dit nieuwe initiatief en ondersteunen het van harte. Nieuwsgierig? Loop eens het voorportaal van één van onze kerken binnen!