Woorden van hoop…… en nabijheid

Beste bewoners van Berkenstaete en Odendael,

Nederland is nog steeds na twee maanden in de ban van het coronavirus. Het was geen ‘griepje’ en kijkend naar alle maatregelen, ging het ook niet zomaar weer voorbij.

In mijn vorige stukje had ik het over eenzaamheid en de ‘huidhonger’ waaraan bijna ieder mens aan lijdt, zeker als u in quarantaine zit. We zijn sociale wezens en we willen elkaar nabij zijn, elkaar aanraken. Dit brengt spanningen met zich mee bij u in uw (t)huis, maar ook in de maatschappij. In deze ook voor ons als pastoraal team lastige tijd, zoeken we naar andere wegen maar ook naar wegen om u te bemoedigen. Helaas gaat dat nu via een briefje. “Als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat.” Dat is een beetje de boodschap waar ik mee op stap moet. Het doet mij denken aan het stukje van ‘de voetstappen in het zand’.

Ik droomde eens en zie
Ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
Want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,
En lieten in het zand,
Een spoor van stappen; twee aan twee,
De Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
En zag mijn levensloop,
In tijden van geluk en vreugde,
Van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
Zag ik langs heel de baan,
Daar waar het juist het moeilijkst was,
Maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
Op het zwaarste deel van mijn pad…”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
En antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
Toen heb ik jou gedragen…”

In deze moeilijke tijd denk hier vaak aan. Dan denk ik aan de uitdagingen die we allemaal meemaken waarbij de Heer onze God ons ondersteunt. Iets dat tot nadenken stemt, zeker als we in de put zitten. We zijn namelijk nooit alleen! Hij is altijd bij U! Ook of zelfs in de moeilijkste tijden. Het strand is ons leven, de voetstappen zijn onze daden, ons leven.

Hoewel we elkaar, net als God, niet fysiek kunnen aanraken, voel ik me wel met u verbonden. God laat ons nooit aan ons lot over en wij als pastoraal team willen ook op afstand laten weten dat wij op vele manieren met u verbonden zijn. Zodra het weer verantwoord is, komen we weer naar u toe, ook voor een persoonlijk gesprek! Dat is geen belofte, maar een zekerheid!

U kunt telefonisch contact zoeken met de parochie. Het algemene nummer is tel. 0413 477741 en de mail is . Een persoonlijk gesprek of (mis)intentie kunt u daar opgeven. U kunt ook vragen om een persoonlijk gesprek met iemand van het pastoraal team. Hiervoor staan we natuurlijk voor open.

Als diaken ben ik iedere avond tussen 19.00 – 20.00 uur voor u telefonisch beschikbaar. Dan neem ik contact met u op! Overdag is dat lastiger, omdat ik als docent nog altijd lesgeef op afstand. Tenslotte: U loopt niet alleen, zoals het voetstappenstukje aangeeft. Niemand loopt alleen. Ik hoop dat u hier troost uit kunt putten!

Namens het pastoraal team Parochie Heilige Oda,

Diaken Peter Buijs

Van de tekst over de voetstappen is een lied gemaakt. Luister hier naar dit lied.