Het nieuwe normaal

Het blijft bijzonder dat deze coronapandemie samenvalt met de Veertigdagentijd, Paastijd en Pinksternoveen. Als vanzelf geeft de geloofstraditie wat ons overkomt extra betekenis. Het met één klap stilvallen van het openbare leven na Carnaval maakte ruimte voor de inkeer die hoort bij de Veertigdagentijd. In de stilte na de klap hebben velen van ons ervaren hoe moeilijk die inkeer eigenlijk is. We voelden hoe groot de onrust in onszelf was. De Paastijd geeft ons de vreugde dat het leven overwint, tegen alle schijn in. Het lukt om de besmettingscurve af te vlakken, en we mogen hoop houden op leven. Tegelijk worden we overmand door verdriet (Maria Magdalena), boosheid en scepsis (apostel Thomas), somberheid en verlatenheid (apostel Simon Petrus). Ook dat hoort erbij. Pasen is geen appeltje eitje.

En dan wordt het Hemelvaart en Pinksteren. Wat betekent dit voor ons, nu? Tijdens zijn leven heeft Jezus zijn leerlingen opgeleid om redding door God zelf te beleven en verder te delen. Hij zond ze twee aan twee uit. Hij vroeg hen 5000 mensen eten te geven. Ze hadden geen idee, Jezus deed het hen voor. Wat moesten de leerlingen veel leren, en wat moeten ze zich klein hebben gevoeld. Toen Jezus na zijn dood verscheen aan zijn leerlingen, bleef hij hen onderwijzen en bemoedigen. Hoewel ze hem vaak niet herkenden. Met Hemelvaart gaat Jezus definitief naar zijn hemelse plek. Hij zegt tegen zijn leerlingen: Ga de wereld in en deel de boodschap van Gods liefde en redding voor de mensen. Ik stuur jullie daarvoor een helper. Maria en de leerlingen trokken zich terug en baden samen. Na 9 dagen, met Pinksteren, kwam die helper, de heilige Geest. Niet om daarna alles perfect te kunnen. Wel om de kracht te ervaren om ‘naar buiten te gaan’ en te delen wat ze hadden ontvangen.

Ook wij hebben Gods Geest nodig om in deze ongunstige omstandigheden (weer) naar buiten te gaan en te delen van onze redding. Niet tot het over is, maar als het nieuwe normaal. We zijn opgeleid, het zal niet gladjes gaan, maar we kunnen het. Om die Geest bidden we met Pinksteren. Doet u mee?