Gekomen is uw lieve mei

Ondanks alle gebeurtenissen rondom het coronavirus kunnen we inderdaad weer vaststellen; de lente is in aantocht. De afgelopen weken zijn voor vele mensen zwaar geweest op verschillende manieren, maar we kunnen ons toch ook de titel van het bekende Marialied eigen maken als een teken van hoop; Gekomen is uw lieve mei.

De meimaand staat zoals ieder jaar in het teken van Maria. Maria bij wie we de afgelopen weken misschien al een kaarsje hebben aangestoken. Maria die wij de laatste tijd misschien veel beter hebben leren als de Moeder van smarten die ons troost in het lijden. Maria die wij in deze paastijd en in deze meimaand dan ook, ondanks, alles, mogen huldigen als onze hemelse koningin die toch liefdevol verbonden is met ons allen. Zij die door de engel wordt begroet met de titel vol van genade, Maria bij wie we moederlijke bescherming mogen ontvangen.

De meimaand waarin wij Maria vereren mag ons eraan herinneren dat het leven altijd overwint op de dood, dat lijden uiteindelijk kan worden omgevormd in diepe innerlijke vreugde. Het verhaal van Maria eindigt niet onder het kruis, maar in de liefdevolle ontmoeting met haar goddelijke Zoon. Jezus Christus, de levende Heer, naar wie zij altijd blijft verwijzen, naar wie zij ons altijd zal willen geleiden.

Gekomen is uw lieve mei. Jazeker, maar anders dan anders. Wij worden in het bijzonder uitgenodigd haar deze maand te eren. Als parochie zullen wij op woensdagavond de mogelijkheid aanbieden om deel te nemen aan een Marialof in de Martinuskerk waarin wij met bekende liederen en Bijbelse teksten Maria begroeten. Paus Franciscus roept ons allen op om het mooie rozenkransgebed te bidden. Juist ook in de gezinnen mag deze periode een aansporing zijn om het te leren bidden. De rozenkrans is eenvoudig en diepzinnig tegelijk. We ontmoeten Maria en Jezus in alle facetten van het leven. De rozenkrans laat ons meewandelen met haar. Het rozenkransgebed is de kostbaarste roos die wij Maria kunnen aanbieden.