Parochie Heilige Oda in de Paastijd

In gebed verbonden
Zolang het vanwege de coronacrisis niet mogelijk is om in de kerk samen te komen om te vieren, bewandelt de parochie andere wegen om in verbondenheid te bidden. Dat geldt voor elke dag van de week, totdat de beperkende maatregelen zijn opgeheven. Hieronder leest u hoe het werkt.

Onze eucharistievieringen volgen via internet
Zoals u weet worden eucharistievieringen ook in onze parochie zo sober mogelijk gevierd; alleen de priester is aanwezig. Onze priesters vieren elke dag op deze wijze de eucharistie en bidden hierbij voor de intenties van de parochie.
Op zondagen kunt u deze missen live volgen via internet. De vieringen beginnen om 10.30 uur en worden uitgezonden vanuit de Martinuskerk in Sint-Oedenrode.
Hier vindt u het gebed tijdens de communie, voor de geestelijke communie.

Misintenties
Alle misintenties voor de komende zondagen, worden ook gelezen in de eucharistieviering die u via livestream mee kunt maken. Het is vanaf nu ook mogelijk voor deze vieringen misintenties op te geven. Neemt u dan even contact op met het secretariaat van de parochie. Op werkdagen bereikbaar tussen 10 en 12 uur of via het mailadres .

Kan ik ook nog zelf naar de kerk om te bidden?
Voor persoonlijk gebed kunt u dagelijks terecht in de Mariakapellen van alle drie parochiekerken.
Om gesterkt te worden door de Heer zelf is er voor de hele parochie dagelijks uitstelling van het Allerheiligste in de Martinuskerk.

Uitstelling Allerheiligste  
Dagelijks (ma-vr) 19.30 – 20.00 uur, voorafgegaan door de Eucharistieviering om 19.00 uur.
Zondag 09.30 – 10.00 uur

Hier vindt u het gebed, afgestemd op deze tijd die is getekend door de uitbraak van het corona-virus.

YouTube kanaal van de parochie
De zondagse eucharistievieringen en de dagelijkse uitstelling van het Allerheiligste worden gestreamd via ons YouTube kanaal: Parochie Heilige Oda. U kunt daarvoor naar YouTube en in de zoekfunctie ‘parochie heilige Oda’ intypen en op de meest recente video klikken.
Ook via deze link komt u bij de vieringen: livestream.

Uitvaarten in de Odaparochie
Bij uitvaarten in onze parochie houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de bisschoppen (29/3):

– maximaal 29 personen in het kerkgebouw,
– er is alleen telefonisch contact bij de voorbereiding van de uitvaart,
– er is geen communie-uitreiking tijdens de uitvaart,
– er kan alleen een woorddienst gevierd worden, geen eucharistie,
– er mag worden plaatsgenomen in de eerste 10 kerkbanken aan beide zijde van het middenpad opdat de banken daarna gereinigd kunnen worden,
– de afstand van anderhalve meter tot elkaar moet in acht worden genomen.

Er is een mogelijkheid om de uitvaart live te streamen.
Gegevens om een uitvaart op deze manier bij te wonen zijn te verkrijgen bij de nabestaanden van de overledene.

Wij hopen op uw begrip in deze moeilijke tijd en blijven voor uw dierbare bidden. De priesters van de parochie lezen privémissen voor alle overledenen. In deze pijnlijke corona-crisis brengt de parochie, die met u meeleeft, de helft van de uitvaartkosten in rekening. 

Bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten in groepsverband zijn komen te vervallen; catechese, koorrepetities, ouderavonden, kinder-, tiener- en jongerenbijeenkomsten en gemeenschapsbijeenkomsten. Wanneer het weer mogelijk is om zonder risico lijfelijk bij elkaar te zijn, pakken we de draad weer op. U ontvangt hierover bericht.

Eerste Heilige Communie en Vormsel
De vieringen van de Eerste Heilige Communie (17 en 24 mei) en de toediening van het Vormsel bij enkele jongeren (31 mei) gaan niet door op de vastgestelde datum. Vooralsnog houden we als nieuwe datum voor de Eerste Communie aan zondag 6 september. Om 10.00 uur is de viering in de Martinuskerk, om 12.00 uur in de Genovevakerk.
Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 13 september in de Martinuskerk.
Dit alles alleen als de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus dit toelaten.

Ik wil een van de pastores spreken
Wanneer u een van onze pastores wit spreken, kunt u te allen tijde contact opnemen met de parochie via nummer 06 20568528.

Parochiesecretariaat en parochiebureaus
De lokale parochiebureaus zijn gesloten. Het centrale secretariaat en telefoonachterwacht zijn normaal bereikbaar, echter alleen telefonisch en via mail. 0413 477741 .

Tot slot: hoe blijf ik op de hoogte
Via onze Facebook pagina en via deze website houden wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de parochie.

Meest recente persberichten

In gebed verbonden,

pastoraal team van de parochie H. Oda