Bemoedigende woorden Pastoor Robert van Aken

Beste parochianen,

Het is heel vreemd om lege kerken te zien, al onze activiteiten verplaatst te zien en mensen nauwelijks fysiek te kunnen ontmoeten en spreken. Vanaf het moment dat ik hoorde dat de zondagsmissen niet door konden gaan ervoer ik een diepe leegte in mij. Dat gevoel beleefde ik vanmorgen voor de tweede maal toen de bisschoppen hun richtlijnen uitvaardigden waaruit blijkt dat de paasnacht en paaszondag niet publiekelijk gevierd kunnen worden. Dit gevoel is misschien het beste te vergelijken met een gezin dat bij elkaar wil zijn, maar elkaar niet mag zien.

De veertigdagentijd is een tijd van loutering en van herontdekking van Gods barmhartigheid. Het lijkt erop dat wij gelouterd worden en opnieuw Gods liefde voor ons mogen ontdekken. Laten wij bidden voor de overledenen en de zieken in onze parochie, de familieleden, de mensen die ook de pijn ervaren van deze tijd, de eenzamen en de zwakken. Wij hebben de taak om hen zoveel mogelijk nabij te zijn en Gods barmhartigheid te beleven.

Deze periode van vasten is voor ons een hele bijzondere geworden. Laten wij elkaar bemoedigen als parochianen, als christenen. Christus gaat met ons door de woestijn, maar het blijft niet bij dit kruis: de kracht van de liefde laat Hem verrijzen. De liefde overwint altijd! Deze hoop verkondigen wij, juist in moeilijke tijden.

Enorm veel dank voor uw inzet en liefde voor de Kerk! Wij houden elkaar vast, bidden voor elkaar en geven ons voor zover mogelijk, aan de naasten. Heel veel sterkte in deze periode toegewenst aan ieder van u!

Vriendelijke groet, In corde Jesu, Pastoor Robert