Meest recente persberichten

Woord ter Bemoediging van Mgr. de Korte 31 maart 2020

Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’ (afgekondigd op: 26 maart 2020)

Maatregelen afgekondigd door de Nederlandse kerkprovincie op 23 maart 2020

Woord ter Bemoediging van Mgr. de Korte 23 maart 2020

18 maart
Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Al eerder kondigde paus Franciscus vergelijkbare maatregelen aan. De maatregelen die de overheid in Nederland heeft genomen gelden tot en met 6 april.  De bisschoppen zien zich echter genoodzaakt ook tot en met Pasen nu al een beslissing te nemen in verband met de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden, die niet goed plaats kunnen vinden in de huidige situatie. Verder is de noodzaak er vanwege de gezondheid van de gelovigen, onder wie ook kwetsbare personen.

Voor de Chrismamissen in de bisdommen  geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vinden met de bedienaren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vieringen in de Goede Week en met Pasen, communiceren de bisdommen met hun parochies en pastorale teams

Missen, doop en uitvaart

De zondagse Eucharistieviering van de priesters vindt in de beslotenheid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.

Voor de missen die doordeweeks worden gehouden gelden de eerder afgekondigde, strikte maatregelen met de volgende toevoeging: de pastoor beslist naar omstandigheden en in overeenstemming met de overheidsmaatregelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij rekening te houden met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de overheid worden gevolgd. Van de aanwezige gelovigen wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook als men naar voren komt voor de H. Communie of persoonlijke zegen en niet te komen wanneer men verkouden is.

Hetzelfde geldt voor doopvieringen en uitvaarten die sober en kleinschalig moeten worden gehouden en in overeenstemming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uitvaarten dienen deze ook in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen.

Verenigd in gebed

De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

De bisschoppen roepen nadrukkelijk op tot gebed in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Zie ook; https://www.bisdomdenbosch.nl/nederlandse-bisschoppen-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/

13 maart
Geen vieringen in Oda Parochie tot 31 maart

Helaas moeten wij u aankondigen dat alle vieringen tot 31 maart in de Odaparochie komen te vervallen. Dit betreft de weekendvieringen, dagmissen en doopvieringen in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode, de Genovevakerk in Son en Breugel en de Antoniuskerk in Nijnsel. Alle bijeenkomsten in groepsverband vervallen ook; catechese, koorrepetities, ouderavonden, kinder-, tiener- en jongerenbijeenkomsten en gemeenschapsbijeenkomsten. De lokale parochiebureaus zijn gesloten. Het centrale secretariaat en telefoonachterwacht zijn normaal bereikbaar, echter alleen telefonisch en via mail. 0413 477741

Uitvaarten vinden doorgang in kleine kring. De voorportalen van de kerken zijn geopend zoals gebruiken voor gebed.

Persbericht Nederlandse Bisschoppen:

https://www.bisdomdenbosch.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/