Alternatieve collecte voor Vastenactie

Dit jaar heeft Vastenactie als thema: Werken aan je toekomst. In onze parochie hebben we gekozen voor een project in Zambia. Daar helpen zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria zieken en ze zorgen voor opvang en scholing van weeskinderen. Ook bieden ze opleidingen en trainingen om arme en kwetsbare huishoudens te helpen hun basisinkomsten te verbeteren.
Omdat onze kerkdiensten zijn afgelast vanwege de corona-crisis kan de collecte niet op de normale wijze doorgaan. Om het goede werk van Vastenactie toch te kunnen ondersteunen, vragen we u om uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de PCI (Parochiële Caristas Instelling) NL08 RABO 0305 3651 26, t.n.v. RK Parochie H. Oda, onder vermelding van “Vastenactie” of in de brievenbus te stoppen van een van onze parochiebureaus of pastorieën met dezelfde vermelding. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Diaken Wilchard Cooijmans