Wat is de geestelijke communie?

Wegens alle maatregelen rondom het Coronavirus kunnen veel gelovigen de komende tijd helaas niet deelnemen aan de eucharistievieringen in onze kerken. Christus die zijn leven voor ons gegeven heeft op het kruis komt op het altaar tegenwoordig met zijn lichaam en bloed om als offer te worden opgedragen. De communie die wij ontvangen is gemeenschap met het lichaam en bloed van de Heer als het geestelijk voedsel voor onze ziel. Als wij Hem in de communie echter nu niet kunnen ontvangen is het toch heilzaam om ons verlangen naar Hem tot uitdrukking te brengen in een gebed. In dit gebed brengen wij tot uitdrukking dat wij met verlangen uitzien naar de komst van de Heer in ons hart. Zo kunnen wij wel de kracht en genade ontvangen die wij normaal verkrijgen in de communie. Dit wordt de geestelijke communie genoemd. Aangezien wij niet altijd in staat zijn de Heer in de communie te ontvangen is de geestelijke communie een eeuwenoud gebruik in onze Kerk om ons toch te kunnen verenigen met de Heer die het leven en verrijzenis zelve is.