Waar is uw en het geloof?

Beste mensen van Meijerijstad,

De titel zegt nogal wat; veel kerkgangers leggen deze vraag vaak neer bij de jongeren in onze parochie. Veel, vaak oudere parochianen, vragen zich af waar de jeugd is op de zaterdag of zondagvieringen. Echter, deze vraag mogen ook zij zichzelf stellen….

Juist dan wordt de bovenstaande vraag nog actueler. “Waar is uw geloof?” Deze vraag geldt namelijk voor jong en oud. Geloven we nog wel? Ik denk het wel. Geloven we als gemeenschap? Ja, echter, als we het kerkbezoek als graadmeter nemen, nee. Het aantal bezoekers van de eucharistievieringen neemt al jaren af. In het Brabantse deel van ons bisdom zijn al vele kerken gesloten en er volgen er waarschijnlijk nog meer. De emoties die dit teweeg brengt, zijn zeer groot. Vaak is de kerk gebouwd met geld van de parochianen. Ze zijn kerkelijk en emotioneel betrokken bij hun kerk. De fusies in ons bisdom nemen een vlucht en het aantal parochianen daalt. Mensen voelen zich verloren in de nieuwe parochie omdat de afstanden sociaal maar ook religieus groter worden.

Durven we te investeren? Of anders gezegd: Durven we te geloven? Het lijkt erop dat we eerder introverter worden dan naar buiten durven treden. Geloof overwint alles, is me eens gezegd. Tijdens de Kerstvieringen zitten de kerken vaak vol. Dat doet dat ons vertrouwen in de toekomst staande blijft, ook als pastoraal team. Geloof begint in de gezinnen, met gebed en regelmatig bezoek van de eucharistie. De kerk staat open over iedereen, oud en jong. Jezus wordt geboren als kind, maar het heeft naast voedsel ook geloof nodig. De Kerk verschaft dit voedsel als Manna. Geloven is gelijk aan vertrouwen. Daarom geloof, hoop en bid ik dat dit Hemels Voedsel Uw geloof mag voeden.

Diaken Peter Buijs