M.i.v. van 1 januari geen restitutie van de parochiebijdrage bij uitvaartdiensten

Zij, die parochiebijdrage betalen, kregen bij een uitvaartdienst een terugbetaling ofwel een restitutie. De restitutie was het bedrag van de parochiebijdrage over de laatste 3 jaar tot een maximumbedrag van €100,–. Bij het overlijden van de langstlevende partner werd geen restitutie gegeven.

Enkele jaren geleden is op advies van het bisdom het recht op restitutie van parochiebijdrage voor uitvaartendiensten komen te vervallen. Gezien vanuit de dalende inkomsten en de stijgende kosten binnen onze Odaparochie menen wij geen ander besluit te kunnen nemen dan deze restitutieverlening met ingang van 1 januari 2020 te laten vervallen.

Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2020 geen terugbetaling van de parochiebijdrage bij een uitvaartdienst meer zal plaatsvinden en dat voor iedereen het normale geldende tarief conform het advies van het Bisdom binnen onze parochie zal worden gehanteerd.

Het Parochiebestuur H. Oda