Avond van het licht

Naast de jaarlijkse eucharistieviering op Allerzielen, werd dit jaar in Sint Oedenrode ook de “Avond van het licht”  gehouden. De avond begon met een herdenking in de Martinuskerk, verzorgd door de avondwakegroep: Een afwisseling van mooie liederen van Aurora, aansprekende gedichten, enkele persoonlijke verhalen en natuurlijk het noemen van de namen van de mensen voor wie in het afgelopen jaar de uitvaart hadden gevierd. Bij elke naam werd een lichtje ontstoken op een groot houten kruis. Nog veel meer lichtjes waren er daarna op het kerkhof achter de kerk. De hele begraafplaats was sfeervol verlicht met honderden kaarsjes. Bovendien werden bij de ingang van het kerkhof een kaarsen uitgedeeld, die iedereen een plaatsje kon geven op het graf van hun dierbare overledene. Terwijl mensen uitzwermden over het donkere kerkhof en er steeds meer lichtjes verschenen, klonk de zang van Aurora en speelde elders een blazersensemble. Om wat op te warmen was er voor ieder die wilde koffie en thee in de ontvangstruimte van Kuis uitvaartverzorging.

Iedereen die op een of andere manier heeft meegewerkt aan deze sfeervolle  Avond van het licht: Heel hartelijk bedankt!

Pastoraal team parochie Heilige Oda.